December 09, 2022 - BY Admin

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik” 7 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle 2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında tersane, tekne imal ve çekek yerlerinde kullanılan römorkör ve benzeri deniz araçlarının tamamının 5 yıl içerisinde elektrikli olması hükme bağlandı.

Sıfır emisyon konusunda bütünsel bir yaklaşıma sahip mühendislik anlayışı ile devletimizin aldığı bu karar doğrultusunda projelerimize devam ediyoruz.

---

Republic of Türkiye Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change put some new regulations on Environmental Management of Shipyards, Boat Manufacturing and Dockyards.

Within the scope of 2053 net zero emission target, all tugboats and similar marine vehicles used in shipyards, boat manufacturing and dockyards shall be electrified in 5 years.